Kendra McCafferty


Kendra McCafferty and Mike McCafferty (Michael James McCafferty)

Kendra with brother Michael James


Kendra McCafferty and Mike McCafferty (Michael James McCafferty) with their Mom

Kendra, Mom, Mike


Kendra McCafferty

Equestrienne Kendra, at speed.


Kendra McCafferty

Kendra Marie McCafferty, San Diego CA

Kendra McCafferty - 2002

Kendra, 2002